Stockholm Resilience Centre

Planethon i samarbete med Stockholm Resilience Centre

Målet: att utforska hur forskningens insikter kan användas för att ställa om det globala näringslivet till planetpositiva affärsmodeller, teknologier och ledarskap.


Planethon har sedan en tid tillbaka ett samarbete med Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet med fokus på hur forskning om resiliens och global hållbarhet kan bidra till skapandet av planetpositiva affärer och teknologier.


För Stockholm Resilience Centre är samarbetet ett led i nya samverkansformer med näringsliv och omgivande samhälle för att testa hur forskningsresultat effektivare kan komma till nytta.


"Näringslivet spelar en avgörande roll för en hållbar framtid och det finns en växande skara bolag som tar forskningen på stort allvar och visar att det går att agera planetpositivt. De öppnar dörren för andra att göra det samma. Precis som att digitaliseringen inneburit en enorm möjlighet för företag och entreprenörer så är hållbar affärsutveckling nu nästa stora innovationsvåg. Tekniken fortsätter att vara en möjliggörare, nu med ännu viktigare syfte. En omställning till ett planetpositivt näringsliv kräver både insikt och ledarskap, det är därför vi nu utvecklar enklare sätt att navigera i forskningsinsikter och effektiva utvecklingsprocesser för storbolag såväl som startups", säger Fredrik Wikholm, Business Director och partner i Planethon.


Samarbetet med forskare sker bland annat som experter i utvecklingsprojekt och inom Planethons insiktstjänst “Planethon Intelligence”, en skräddarsydd mjukvara där ledande tekniker inom datainsamling, dataanalys och AI används för att tillgängliggöra forskningsbaserade affärsinsikter, verktyg och råd till företag redo att ställa om ledarskapet och utveckla affären i hållbar riktning.


Om Stockholm Resilience Centre
Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet är ett internationellt tvärvetenskapligt center för forskning om hållbar utveckling och social-ekologiska system, det vill säga system där människa och natur studeras som en integrerad helhet. I fokus står systemens resiliens - deras förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas. Målet är att bidra med insikter och redskap som möjliggör en långsiktigt hållbar produktion av ekosystemtjänster och stärkt resiliens för mänsklig välfärd.

“Vår forskning visar tydligt att det inte längre räcker med lösningar som är lite mindre dåliga för planetens klimat och ekosystem, det behövs fler innovationer, affärsmodeller och tekniker som är både planetpositiva och socialt hållbara. För denna snabba omställning räcker det inte heller med forskning i absolut framkant, vi måste också säkra att denna tas fram i dialog med olika samhällsaktörer

Victor Galaz

stf. föreståndare för Stockholm Resilience Centre

VIEW ALL