PLANETHON AGENTS - MAtchmaking av talang för planetpositiv utveckling

Vi finns för företag som fokuserar på hållbar utveckling. Planethon Agents förmedlar erfarna hållbarhetsexperter och förändringsledare. Med olika lösningar stöttar vi din organisation med den talang som behövs för att ta snabbare, mer informerade kliv — och med ännu mer kraft.

 “Vi sökte en partner som delade vårt djupa miljöintresse och kunde vara ett värdefullt bollplank för att utveckla vårt arbetssätt och strategi framåt. Planethon var den partnern och har hjälpt oss accelerera vår förändringskraft både som team och med våra portföljbolag.”

Henrik Flygar
Partner - Alder

 “Competent, with a strong skill set, Planethon is transformational, able to make complex matters simple.”

Arash Raisse
Partner - Alder

"Planethon delar min syn på hur man driver framgångsrika bolag och vad som krävs i kompetens och attityd för att åstadkomma hållbar förändring. Med ett brett nätverk av människor som är av den kalibern var Planethon Agents en självklar rekryteringspartner för mig. Vi rekryterade med hjälp av dem en fantastisk Verksamhetsutvecklare & Projektledare till oss på United Spaces och Planethon gjorde processen snabb, smidig och träffsäker."

Emelie Mannheimer

CEO - United Spaces
PROJEKT
FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Anlita en agent, eller ett helt team, i ett avgränsat uppdrag. Driv lab och innovation för en hållbar framtid, eller lös en specifik utmaning.
-> Strategi & roadmap
-> Prototyping & design
-> Innovationslabb
-> Kompetensutveckling
INTERIM
HÅLL TEMPO OCH KVALITET
Plocka in en agent för ett tillfälligt och avgränsat ansvar. Vi bistår med ledarskap eller spetskompetens oavsett del av organisationen.
-> Snabb & effektiv matchning
-> Behovsanpassad senioritet
-> Kort- eller långsiktig lösning
-> Agent på kort varsel
REKRYTERING
BYGG FÖR FRAMTIDEN
Vi matchar företag och individer vid anställning. Stöd erbjuds från hittelön till komplett rekryteringprocess från start till mål.
-> Förstudie och analys
-> Framtagande av kravprofiler
-> Search & Matching
-> Kvalitetssäkring kandidater
RESEARCH & ANALYSIS
Know your impact
Information overload? Gain the most signifcant scientific insights and foresight to drive positive impact through your operations, and learn the risks and opportunities of change.
• Signal analysis
• Planetary intelligence
• Systems mapping
• Future Scenarios
STRATEGY
Define your role
Everyone has a special opportunity to drive change. Define your unique role in the sustainability transformation, and set vision, mission, the right KPIs and strategy to get there.
• Sustainability Strategy
• Vision & Mission
• The 5/10/15 Year Roadmap
ACTIVATION
Activate potential
The best strategy is the one that is acted upon. Activate your vision, mission, and teams, through workshops, inspiring talks, and gain momentum, perspectives and know-how to operationalise groundbreaking strategies.
• Transformation workshop
• Future mapping workshop
• Science Breakfast
COMMUNICATION
Increase engagement
The future is negotiable and is negotiated every day. Join the conversation, strengthen your position as part of the solution toward sustainability, and provide unforgettable futures experiences that leaves no stakeholder behind.
• Future scenario narratives and visuals
• Futures experiences
• Art/science concept development
INNOVATION
Prototype & Innovate
Better futures require better products and services. Seize your creativity and learn by doing in labs where innovations for sustainable futures are co-developed and tested.
• MVP test
• Prototype development
• Critical assumptions test
COMMUNITY
Broaden competence
Changing environments require new competence. Get new skills and tools through learning and development programs, or get matched with the talent of tomorrow to bring your vision to life.
• Sustainability Development Program
• Futures Literacy Lab
• Talent Matching
OUR JOURNEY OF
TRANSFORMATION
1.  RESEARCH & ANALYSIS
Know your impact
Information overload? Gain the most signifcant scientific insights and foresight to drive positive impact through your operations, and learn the risks and opportunities of change.
• Signal analysis
• Planetary intelligence
• Systems mapping
• Future Scenarios
2. STRATEGY
Define your role
Everyone has a special opportunity to drive change. Define your unique role in the sustainability transformation, and set vision, mission, the right KPIs and strategy to get there.
• Sustainability Strategy
• Vision & Mission
• The 5/10/15 Year Roadmap
3.  ACTIVATION
Activate potential
The best strategy is the one that is acted upon. Activate your vision, mission, and teams, through workshops, inspiring talks, and gain momentum, perspectives and know-how to operationalise groundbreaking strategies.
• Transformation workshop
• Future mapping workshop
• Science Breakfast
4.  COMMUNICATION
Increase engagement
The future is negotiable and is negotiated every day. Join the conversation, strengthen your position as part of the solution toward sustainability, and provide unforgettable futures experiences that leaves no stakeholder behind.
• Future scenario narratives and visuals
• Futures experiences
• Art/science concept development
5.  INNOVATION LAB
Prototype & Innovate
Better futures require better products and services. Seize your creativity and learn by doing in labs where innovations for sustainable futures are co-developed and tested.
• MVP test
• Prototype development
• Critical assumptions test
6.  COMMUNITY
Broaden competence
Changing environments require new competence. Get new skills and tools through learning and development programs, or get matched with the talent of tomorrow to bring your vision to life.
• Sustainability Development Program
• Futures Literacy Lab
• Talent Matching
1.  RESEARCH & ANALYSIS
Know your impact
Information overload? Gain the most signifcant scientific insights and foresight to drive positive impact through your operations, and learn the risks and opportunities of change.
• Delivery
• Delivery
• Delivery
2. STRATEGY
Define your role
Everyone has a special opportunity to drive change. Define your unique role in the sustainability transformation, and set vision, mission, the right KPIs and strategy to get there.
• Delivery
• Delivery
• Delivery
3.  ACTIVATION
Activate potential
The best strategy is the one that is acted upon. Activate your vision, mission, and teams, through workshops, inspiring talks, and gain momentum, perspectives and know-how to operationalise groundbreaking strategies.
• Delivery
• Delivery
• Delivery
4.  COMMUNICATION & STAKEHOLDER MANAGEMENT
Increase engagement
The future is negotiable and is negotiated every day. Join the conversation, strengthen your position as part of the solution toward sustainability, and provide unforgettable futures experiences that leaves no stakeholder behind.
• Delivery
• Delivery
• Delivery
5.  INNOVATION LAB
Prototype & Innovate
Better futures require better products and services. Seize your creativity and learn by doing in labs where innovations for sustainable futures are co-developed and tested.
• Delivery
• Delivery
• Delivery
6.  COMMUNITY
Broaden competence
Changing environments require new competence. Get new skills and tools through learning and development programs, or get matched with the talent of tomorrow to bring your vision to life.
• Delivery
• Delivery
• Delivery

"Vid etableringen av Mastercards hållbarhetslabb var behovet av rätt talang helt avgörande för att få en flygande start och ta snabba, stora kliv framåt. Vi sökte efter innovationsledare och senior designkompetens och gav flera rekryteringsföretag chansen. Det var dock teamet på Planethon som lyckades både bäst och snabbast med att hitta personerna vi behövde. Planethon har ett stort kontaktnät av personer som kan driva hållbar innovation och transformation och förstår vad som krävs för att få utveckling att hända i praktiken."

Malin Berge

SVP Sustainability Innovation Lead - Mastercard

Planethon är en transformationspartner till företag och organisationer som vill öka takten i hållbar omställning och utveckling. När vi arbetar tillsammans blir det ofta synligt var i organisationen det finns kompetensluckor, behövs nyckelexpertis eller ökad förändringsledning. Vi har god insyn i vad som krävs för att åstadkomma innovation, utveckling och förändring — på riktigt. Dessutom har vi många års erfarenhet av kultur och ledarskapsutveckling som gör att vi snabbt kan förstå vilken talang som matchar vilket företag och roll.

Några kunder har gett oss i uppdrag att hitta rätt profiler, och vi har lyckats väldigt bra! Med goda referenser i ryggen blev vi sugna på att aktivera vårt stora nätverk till att göra ännu större nytta för framtidens viktigaste bolag - Planethon Agents föddes.

Planethon Agents förmedlar erfarna hållbarhetsexperter och förändringsledare, vilka kompletterar företagets kompetensnivå när det kommer till hållbar omställning och utveckling. Vi stöttar genom organisatorisk matchning, kandidatbedömning och kompletta rekryteringsprocesser. I vårt nätverk finns erfarna (och juniora) agenter med inriktning inom t.ex. hållbarhetsforskning, hållbarhetsstrategi, hållbarhetsredovisning, förändringsledning, processdesign, facilitering, innovationsledning, produktutveckling och design.

Vill du HITTA RÄTT TALANG?
agents@planethon.io
VILL DU BLI en agent och matchad med viktiga uppdrag?
Anmäl intresse
© 2023, Planethon. All Rights Reserved
HELLO@planEthon.io